ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
​ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ


Το διαγνωστικό θεραπευτικό κέντρο της Ειρήνης Σαββίδου βρίσκεται στις Σέρρες και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογοθεραπείας. 

Ο λόγος, προφορικός, γραπτός, λεκτικός ή μη, είναι το μέσο με το οποίο επικοινωνούμε, εκφράζουμε ιδέες, συναισθήματα πείθουμε. Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση διαταραχών λόγου-ομιλίας, φωνής, κατάποσης-σίτισης, μάθησης, επικοινωνίας σε βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες, όποια και αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Η λογοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει, να αντιμετωπίζει, να αποκαθιστά αποκλίσεις σ’ αυτούς τους τομείς, από τη βρεφική έως τη γεροντική ηλικία. Ο λογοθεραπευτής είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου και ομιλίας, οι οποίες είναι δύο από τις πιο πολύπλοκες λειτουργίες του εγκεφάλου. 

Επίσης αντιμετωπίζει διαταραχές κατάποσης και διαχείρισης τροφής καθώς επίσης διαταραχές φώνησης και αναπνοής. Ο λογοθεραπευτής ασχολείται με μαθησιακά προβλήματα, ακουστικές και οπτικές διαταραχές και αποκλίσεις σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο.

Διαταραχές στις οποίες παρεμβαίνει θεραπευτικά ένας Λογοθεραπευτής

 • Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογικές διαταραχές (αναπτυξιακές, νευρογενείς, δευτερογενείς)
 • Γλωσσικές διαταραχές που προκύπτουν από αισθητηριακές διαταραχές (ακοή, όραση), νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κ.ά.
 • Γλωσσικές διαταραχές (αναπτυξιακές και άλλες) 
-ως προς τη δομή
(φωνολογικό, συντακτικό, μορφολογικό επίπεδο)
-ως προς το περιεχόμενο
​(σημασιολογικό επίπεδο)
-ως προς τη χρήση (πραγματολογικό επίπεδο)
 • Διαταραχές ροής της ομιλίας, τραυλισμός, ταχυλαλία κ.ά.
 • Διαταραχές φωνής: λειτουργικής, οργανικής ή μετατραυματικής αιτιολογίας, οργανικές ή επίκτητες (αφωνία, δυσφωνία κ.ά.)
 • Διαταραχές κατάποσης-διαχείρισης τροφής (δυσφαγία) βρεφών, παιδιών, ενηλίκων.
 • Διαταραχές γραπτού λόγου (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία κ.ά.)
 • Διαταραχές κατανόησης και έκφρασης (αφασίες, δυσφασίες, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλικές κακώσεις, νευροαναπτυξιακές διαταραχές)
 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας, ειδική γλωσσική διαταραχή, οριακή νοημοσύνη)
 • Οισοφαγική ομιλία μετά από λαρυγγεκτομή
 • Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και διαταραχές. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε πάντοτε να απευθυνθείτε
στο διαγνωστικό θεραπευτικό μας κέντρο στις 
Σέρρες.