ΑΦΑΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τι είναι Αφασία
Αφασία είναι η προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ικανότητας για ομιλία, ακολουθούμενη -όχι πάντα- από διαταραχή της ικανότητας για κατανόηση του προφορικού ή του γραπτού λόγου.
Η κατάσταση αυτή μπορεί να επέλθει κατόπιν δυσλειτουργίας των αντίστοιχων κέντρων του εγκεφάλου. Η σοβαρότητα της ασθένειας και οι επιπτώσεις της στην επικοινωνία, διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Οι πιθανότητες αποκατάστασης αυξάνονται με την άμεση παρέμβαση των ειδικών.
Προέρχεται από:
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 • Άλλες νευρολογικής φύσης παθήσεις

Δυσκολίες σε:
 • Έκφραση (λεξιλόγιο, συντακτικό, γραμματική)
 • Φώνηση
 • Κατανόηση του προφορικού ή και του γραπτού λόγου
 • Κινητικότητα
 • Αισθήσεις (όραση, αφή, γεύση)
 • Σίτιση και πόση
 • Ψυχολογική κατάσταση
 • Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής