23210 27879 Ιακώβου Ορεινού 2, 62 122, Σέρρες

Αφασία Ενηλίκων

Τι είναι Αφασία
Αφασία είναι η προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ικανότητας για ομιλία, ακολουθούμενη – όχι πάντα – από διαταραχή της ικανότητας για κατανόηση του προφορικού ή του γραπτού λόγου.
Η κατάσταση αυτή μπορεί να επέλθει κατόπιν δυσλειτουργίας των αντίστοιχων κέντρων του εγκεφάλου.
Η σοβαρότητα της ασθένειας και οι επιπτώσεις της στην επικοινωνία, διαφέρουν από άτομο σε άτομο.
Οι πιθανότητες αποκατάστασης αυξάνονται με την άμεση παρέμβαση των ειδικών.

Προέρχεται από:

 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Κρανιοεγκεφαλική κάκωση
 • Άλλες νευρολογικής φύσης παθήσεις

Δυσκολίες σε:

 • Έκφραση (λεξιλόγιο, συντακτικό, γραμματική)
 • Φώνηση
 • Κατανόηση του προφορικού ή και του γραπτού λόγου
 • Κινητικότητα
 • Αισθήσεις (όραση, αφή, γεύση)
 • Σίτιση και πόση
 • Ψυχολογική κατάσταση
 • Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής

Για περισσότερες πληροφορίες

συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα