23210 27879 Ιακώβου Ορεινού 2, 62 122, Σέρρες

Δυσαρθρία

Ορισμός
Δυσαρθρία είναι η ελλιπή ικανότητα κινητικής εκτέλεσης της ομιλίας εξ αιτίας αδυναμίας, πάρεσης ή παράλυσης των μυών του στοματικού μηχανισμού. Η διαταραχή εμφανίζεται σε ένα ή περισσότερα πεδία όπως αναπνοή, αντήχηση, φώνηση, άρθρωση και προσωδία.

Αξιολόγηση Δυσαρθρίας
Αναπνοή

 • Πρότυπο
 • Έλεγχος
 • Ζωτική χωρητικότητα
 • Αναλογία εκπνοής – εκπνοής

Φωνή

 • Ποιότητα
 • Βασική συχνότητα
 • Δυναμική – εύρος
 • Ένταση

Προσωδία – Αντήχηση

 • Ρινικότητα
 • Μελωδικότητα
 • Τονισμός

Άρθρωση

 • Φωνολογική εκτίμηση
 • Ταχύτητα

Κινητικότητα Γνάθου–Χειλιών – Γλώσσας – Προσώπου

 • Αισθητικο–κινητική εκτίμηση του στοματικού μηχανισμού
 • Αισθητικο–κινητική εκτίμηση του προσώπου

Για περισσότερες πληροφορίες

συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα