23210 27879 Ιακώβου Ορεινού 2, 621 22 Σέρρες Σερρών

Οριακή Νοημοσύνη

Η νοημοσύνη είναι το σύνολο των πνευματικών λειτουργιών που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε νέες καταστάσεις και να λύσουμε προβλήματα αξιοποιώντας προηγούμενες εμπειρίες.
Η νοημοσύνη διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική νοημοσύνη συνίσταται στη δύναμη προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, ενώ η θεωρητική στην ικανότητα του ατόμου να προβαίνει σε κρίσεις και συλλογισμούς.
Τα πνευματικά χαρακτηριστικά παιδιών με οριακή νοημοσύνη

  • Βραδύς ρυθμός πνευματικής ανάπτυξης
  • Ελλιπής πνευματική ανάπτυξη
  • Φαινόμενα παλινδρόμησης
  • Διαταραχές λόγου ή γλωσσικές δυσχέρειες
  • Αδυναμία συγκέντρωσης – προσοχής
  • Ασθενής μνήμη
  • Αδυναμία επανάληψης και άσκησης
  • Αδράνεια των νοητικών διεργασιών

Το παιδί με οριακή νοημοσύνη μπορεί να μην έχει προβλήματα στη γραφή, στην ανάγνωση ή στην αποστήθιση. Αυτός είναι και από τους βασικούς λόγους που το πρόβλημα δεν εντοπίζεται από την αρχή. Το πρόβλημα εμφανίζεται στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού (από Γ’ τάξη και στο Γυμνάσιο, όπου απαιτούνται σύνθετες γνωστικές διαδικασίες όπως επαγωγική, συνειρμική, αναλυτική, συγκριτική, αφηρημένη και συμπερασματική σκέψη, καθώς και λογική κρίση). Οι παραπάνω αδυναμίες οδηγούν σε μαθησιακές δυσκολίες ευρέως φάσματος.


Για περισσότερες πληροφορίες

συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα